МОН ПРОПОНУЄ УСУНУТИ ПРОГАЛИНИ В ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ ПАРКІВ – УРЯД СХВАЛИВ ВІДПОВІДНИЙ ЗАКОНОПРОЄКТ

Сьогодні на засіданні Уряду схвалено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків». «Метою законопроєкту є підвищення ефективності інноваційної діяльності наукових парків та комерціалізації результатів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок. Міністерство вважає за необхідне надати закладам вищої освіти і науковим установам справжню автономію щодо створення наукових парків і виключити можливу корупційну складову у цьому процесі.

Також ми пропонуємо передбачити певні гарантії для розвитку. МОН розробило законодавчі зміни, які дозволять науковим паркам запрацювати ефективно та мати реальні результати діяльності», ‒ підкреслив т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Він звернув увагу на те, що проект змін розроблений відповідно до пріоритету 13.5 «Розвиток науки та інновацій» Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Зокрема, передбачається розбудова дослідницької та інноваційної інфраструктури, стан якої забезпечує створення та впровадження (комерціалізацію) вченими та суб’єктами інноваційної діяльності результатів їхніх досліджень та розробок.

Яка необхідність внесення законодавчих змін?

Наукові парки (НП) на сьогодні й досі не виступають ефективним інструментом впливу на розвиток інноваційних процесів.

Причиною є низка проблем, які потребують вирішення: нечітко визначено правовий статус та організаційно-правову форму НП; складний та довготривалий процес створення НП; обмеження на внески до статутного капіталу; не конкретизовано участь НП у процесі комерціалізації результатів наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок; складність взаємодії між закладом вищої освіти/науковою установою та НП; відсутність власної інфраструктури та складність з орендою приміщення, обладнанням тощо; не визначено чіткий механізм виконання проєктів НП; обмеженість джерел фінансування НП.

Читати далі

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-usunuti-progalini-v-zakonodavstvi-shodo-diyalnosti-naukovih-parkiv-uryad-shvaliv-vidpovidnij-zakonoproyekt?fbclid=IwAR3JPfw9TZXRU_4UtYFHauPoCcg0MSDMMZ98Of6l0p2vWeNvAfENOrkY_qI.